Deprem Önlemleri

Deprem Önlemleri

Serdivan İçin Deprem Önlemleri

ÖNCELİĞİMİZ HAYATA VE İNSANA DOKUNAN PROJELER

Öncelikle 1999 yılı ve öncesi deprem görmüş tüm binaların tespit ve tetkikleri yapılarak ''Deprem Dayanılıklık Raporları'' oluşturulacak. 

Riskli binalarda oturan kişilere kamu destekleri verilerek bu binalardan çıkarılacak, kentsel dönüşüm için çözümler oluşturulacak. Bir kişinin canı, hiçbir şeyden önemli değildir. 06 Şubat 2023 tarihinden dersler çıkarılacak, atılması gereken tüm adımlar atılacaktır. 

Kamu binalarının testleri ve tespitleri yapılacak ve gerekli önlemler alınacak. Yaşadığınız mekanlarınız yeni yada güvenli olabilir, ya depreme kamu binalarında hizmet alırken yakalanırsanız!

Serdivan bölgesindeki tüm okul ve eğitim binalarının deprem dayanıklılık raporları çıkarılacak, gerekirse hızlı müdahaleler yapılacaktır. Sizin evlatlarınız, bizim evlatlarımız. Türkiye'nin geleceği riske edilemez ! 

Mahallelere acil müdaheleler için deprem konteynırları konulacak, burada acil bir durumda bulunması gerekn tüm ilk yardım aletleri ve malzemeleri, kırıcı, hidrolik vinç ve kaldırıcılar gibi , ilk müdehalelerde kullanılacak malzemeler konulacaktır. 

Depreme hazırlık için vatandaşlarımızın bilinçlenmesi yönünde eğitimler verilecek, ve gönüllü timleri oluşturulacaktır. Belirleyeceğimiz kardeş ilçeler ile de iş birliktelikleri yaparak, meydana gelebilecek herhangi bir doğal afette, Serdivan'da ağır hasarlar oluşması durumunda buradaki timlerin organizasyonu sağlanamayacağından dolayı, dışarıdan destek alınması sağlanacaktır. 

Acil durum afet planları yapılacak, tatbikat ve olası senaryolar üzerinden acil durumlara karşı hazılıklı olacağız. 

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket ederek, İtfaiye teşkilatlarını merkezi ve yerel düzeyde yeniden yapılandıracağız. Bu yönde İtfaiyecilik Meslek Kanunu çıkarılmasını tartışmaya açacağız. Afet ve acil durumlarda görevli ‘gönüllü arama-kurtarma personeli’ sayısını ağırlıklı olarak İtfaiye bünyesine eklemleyerek arttıracağız.

Yerel afet tehlikesi ve risk haritalarını hazırlayacak, bununla birlikte Risk Azaltma Hedefleri koyacağız.

Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim kılacağız. Köy yerleşimlerinde deprem, sel, orman yangını, heyelan vb. risklere ön alıcı nitelikte Kırsal Yenilenme çalışmaları başlatacağız.

Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korunması için seferber olacağız. Özel koruma planları hazırlayacağız.

Görüşlerinize Değer Veriyoruz.

Demokrasi ve Atılım Partisi olarak ülkemizi daha güzel günlere kavuşturmak için yola çıktık.