Murat Durak Girişimci

Girişimciler için Marka Yaratma Süreçleri

Girişimciler için Marka Yaratma Süreçleri

İletişim geliştikçe tüketicilere yani son kullanıcılara verilen mesajlarda azalmaya başladı. Çünkü çok fazla reklam ve çok fazla mesaj akıl karıştırıcı olmakta, uzun mesajlar sıkıcı ve dikkat çekici olmadığından fark edilmemektedir.

Markalar bu sorunu elimine edebilmek açısından ya görsel ya da kısa marka isimleri ile kitlelerin aklında kalma yolunda stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Sadece akılda kalıcılık değil kurumsallık, bütünlük açısından marka isimleri ve görselleri de gerekli hale gelmiştir.

Ancak yaratıcı bir marka ismi ile güçlü bir marka olma yolunda adım atılabilir. Unutulmamalı ki, bir işletme için pazarda yer edinmesi, satışlarının yüksek olması ve kar elde etmesi ne kadar önemli ise, markalaşması da bir o kadar önemlidir. 

Pazar içerisindeki yoğun rekabet günümüzde güçlü markalar arasında yaşanmaktadır. Bir ürünün kalitesi ya da fiyatı göz önünde bulunduruluyor olsa da, tüketicilerin asıl önem verdikleri nokta, marka isimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer ortada güçlü bir marka varsa, diğer faktörler oldukça önemsiz bir hale gelmektedir. 

Bu nedenle markalaşma süreci çok önemlidir. Bu sürecin en önemli adımı ise daha önce belirtildiği gibi marka ismi yaratma aşamasıdır. Başarılı bir marka ismi bulmak markalaşma sürecinin en eğlenceli ama aynı zamanda en hassas noktasıdır. 

Marka İsmi Yaratmak Neden Gereklidir?

Marka isimleri, markaları tanımlayan önemli bir unsurdur. Farklı olabilmek ve hedef kitleler tarafından fark edilmek için gereken bu unsurun göz ardı edilmesi markalaşma sürecinin başlamadan bitmesini neden olabilir.

Bir işletmenin ürün ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmek için kullanılan marka, diğer marka isimleri ile benzerlik göstermemelidir. Güçlü bir marka olmanın en önemli hususlarından biri de kendine özgü bir marka bulma konusunda başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu nedenle belirli konularda dikkat edilmesi ve bazı hassas noktalara özen gösterilmesi önemlidir. Bunlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Markanızın hedef kitlesini belli eden bir marka ismi bulma konusunda gerekli araştırmalar yapılmalıdır ve en ideal olanı seçilmelidir. 
Genel olarak çoğu işletme aynı kelime ile başlayan isimler türetir. Güçlü bir marka ismi yaratmak için bu geleneğin dışına çıkılması ve farklılık yaratılması en doğrusu olacaktır.
Her zaman sade, anlaşılır ama anlamlı olan isimler çok daha fazla rağbet görür. İsim bulmak için akılda kalması ya da söylenmesi zor olan kelimelerden kaçınılmalıdır.
Bulunan isimlerin tescile, sosyal medya hesaplarına ve domainlerine uygunluğu kontrol edilmelidir. 

Güçlü Bir Marka İsminin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Doğru bir marka ismi, tüketicilerin dikkatini çekerek işletmenin pazardaki yerini alması ve bu yerin sağlam temeller üzerine kurulmasına yardımcı olur. Bazı işletmeler bu konuda fikir sahibi olabilmek için internet ortamında marka isimleri bul şeklinde aramalarla araştırma yapar. Hatta isim yaratma sitesi ya da marka isim bulma programı başlıklarıyla dikkat çeken linklerden faydalanarak en doğru kararı vermek için uğraş verir. Bu noktada en çok kullanılan yöntemlerden biri olan isim bulma programı, birçok marka ismine ev sahipliği yapmıştır. 

Hangi yöntem seçilirse seçilsin, bir marka isminin sahip olması gereken nitelikler belirlidir ve güçlü bir marka için her bir nitelik çok önemlidir. Bir marka ismi;

Ürünün ya da hizmetin ruhunu yansıtmalıdır.
Kolaylıkla anlaşılmalıdır, telaffuz edilmelidir ve yazılmalıdır. 
Akılda hemen kalabilecek kadar basit olmalıdır.
Hem ülkemizde hem de uluslararası pazarda kabul görece yapıda olmalıdır.
Toplumda kötü çağrışıma neden olmamalıdır.
Diğer marka isimleri ile benzerlik göstermemelidir. 
Sağladığı ürüne ya da hizmete uyumlu olmalıdır.
Herkesin sempatisini kazanan bir hikâyeye sahip olmalıdır. 

Marka İsmi Yaratırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Marka bulma konusunda birçok işletme ne yazık ki sayısız hata yapmaktadır. Marka isim yaratma konusunda yapılması gereken en önemli şeylerden biri, seçilen ismin diğer dillerde ne anlama geldiğinin araştırılmasıdır. 

Ayrıca marka isminin dünya genelindeki pazarlar ve piyasalar düşünülerek yaratılması oldukça önemlidir. Güçlü bir marka isminin kesinlikle sahip olmaması gereken özelliklere de dikkat edilmelidir. Örneğin;

Jenerik isimlerden oluşturulan marka isimleri başarılı sonuçlar ortaya çıkarmaz. 
Ayrıca bir marka ismi coğrafi isimlerden seçilmemelidir. Bu durum ürünlerin dünya genelinde kabulünü engeller.
Bazı işletmeler marka ismi bulma aşamasında ilk olarak şahıs isimlerini düşünerek büyük hata yapar. Bu durum markanın faaliyet alanlarında karışıklık yaşanmasına sebep olur.

Marka İsmi Tescil Sorgulama Nedir?

Bir işletmenin marka ismi yaratma aşamasında önem vermesi gereken en hassas konulardan biri de seçilen marka isminin tescil kriterlerine uygunluğudur. Bu noktada işletmelerin gerekli araştırmaları yapması gerekir. 

Ayrıca marka için oluşturulan ismin hukuki olarak problem yaratmaması da önemlidir. Bu tür konularda sorun çıkaracak olan isimlere yatırım yapılması büyük maddi kayıplara neden olabilir. Bu nedenle muhakkak gerekli araştırmalar eşliğinde tedbirler alınarak isim bulunmalı ve ardından hemen Türk Patent’e başvuru yapılarak isim garanti altına alınmalıdır.

Marka isminin tescil kriterlerine uygun olup olmadığı internet üzerinden marka ismi tescil sorgulama adı altında kontrol edilebilmektedir. 

Akılda kalıcı bir marka sizi rakiplerinizin önüne çıkartması yanında iletişimin en önemli olduğu bu çağda fark edilebilir olmanızı sağlar. Kurumsallaşmanın ilk adımı olan marka ismi hem iç şirket bünyenizde hem de dış çevrenizde sizi siz olarak tanımlar. İyi bir marka ismi çoğu zaman hizmeti tanımlayan önemli bir faktör bile olmaktadır.