Murat Durak Girişimci

Vatandaş Siyasetçinin Efendisidir

Vatandaş Siyasetçinin Efendisidir
Türkiye gerçekten çok güzel ve farklı bir ülke. Sıcak kanlı, misafirperver ve yüce bir insan yapısına sahip. Anadolu'da arabanızı yolun kenarına çekin, kaputunu açın , hemen birileri zor durumda olduğunuzu düşünerek gelip size yardım teklifinde bulunur, evlerini açıp sizi misafir etmek ister, hiç bir şey yapamazsa soğuk bir ayran yada su ikram eder. 
 
Bu güzel memlekete ve bu kadim millete hizmet edilir mi? Hemde delicesine hizmet edilir... 
 
Fakat Türkiye Milleti İnsanları bu güzel vasıflarının yanı sıra olaylara beklenenin aksine davranışlar sergileyen bir millet yapısı var. 
 
 
Türkiye’de siyaset çok farklı bir noktaya taşınmış durumda. Siyaset yapan kişiler, politikacılar, bürokratlar halka hizmet etmekle yükümlüdür. Fakat Türkiye’de siyaset, politika, siyasetçiler, bürokrasi, ve hizmet kavramları çok farklı olarak algılanmaktadır
 
 
Seçmen belli bir süre kendine hizmet edecek, anlaşmazlık durumunda devletin mahkemelerinde hakkını arayarak problemlerine çözüm bulunacak,  hukuk karşısında hakkını savunabilecek, özgürce yaşayabilecek, çocuklarının geleceği ile alakalı endişe duymayacak, geçim sıkıntısı çekmeyecek, yarını düşünmeyecek, tüm bunları kendilerine sağlayacak kişileri secerek görevlendirecek kişilerdir. 
 
Seçmen iş verendir, Siyasetçi işçidir. 
 
Türkiye'de roller biraz değil , bayağı bir karışmış durumda...
 
Siyasetçi, önce milletine, devletine ve tüm insanlığa hizmet ederek ortak bir arenada insanların refah içerisinde yaşaması, ve bu insanların gerekli temel hizmetlerin sağlanması, güvenliğini - özgürlüğü ve yaşam hakkını koruması ile yükümlü devlet memurudur...
 
Devlet yüzyıllar boyunca belirli bir alanda toprak saha parçasına sahip çıkan, sınır belirleyen, geçmişinden gelen öf adet ve törelerini yaşadığı topraklarda devam ettiren, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. 
 
Hükümet belli bir dönem devletin geçmişinden gelen yazılı yada yazılı olmayan kuralları uygulayan, koruyan uygulayan ve gelecek hedefleri için bugün atılması gereken adımları, doğru ve kararlı şekilde atması gereken uygulayıcı ve hizmet merciidir
 
Yaşam döngüsü içerisinde insanlar, hükümetlere, bulundukları toprak parçası üzerinde (vatan) çalışıp işçisinden işverenine kadar devletin kendilerini mevcut düzeni sağlaması, daha iyi yaşamak, anlaşmazlık durumunda kendi aralarında hakemlik yapacak hukuk düzeni sağlaması, çöp toplamak, elektrik su vs gibi hizmetleri almak için kazandıkları kazançlar üzerinden bu hizmetlerin işlemesi için vergi öderler.
 
Siyasetçiler bu toplanan vergiler ile yukarıda bahsetmiş olduğumuz hukuki ve yaşamsal süreçlerin sürekliliği için bu toplanan vergiler ile seçmenin yani milletine hizmet eden kişilerdir.
 
Uzun uzun bir şeyleri tanımlarını yapmaya çalıştım. Devlet kademesinde ki bürokratlar ve siyasetçiler bize yani halka hizmet etmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini bilerek ve isteyerek seçilmiş  ya da göreve getirilmişlerdir. 
 
Çöpü toplamak, evlerde su akmasını sağlamak, evlerde yanan lambalara elektrik sağlamak, kamu güvenliğini sağlamak , Yeni bir yol yapmak, yolu genişletmek, köprü yapmak devleti yönetenlerin halkına yani seçmenine lütufu değil görevidir. Tüm bu hizmetleri kendi ceplerinden yada babalarının paralarından yapmıyorlar ! Tüm bunların kaynağı halktan toplanan vergilerdir, bizim paralarımızdır. 
 
Devletin parası olmaz, Para Milletindir , yani senindir, benimdir bizimdir...
 
Seçmen olarak görevimiz bize hizmet verecek olan kaliteli kadroyu seçmek ve belli süreli periyotlar için yetki vermektir ve bunun denetleyicisi olmaktır. Bizim ödediğimiz paralarla bir işe ya da hizmeti gereğinden fazla ücret ödememek,  bunu kontrol etmek ve engel olmak vatandaşın görevidir çünkü bu para vatandaşındır yani bizimdir.
 
Uyanık ve kaliteli seçmen tüm siyasi partilerin kendisine vaat ettiği vaadleri değerlendirir, en gerçekçi en yapıcı olanını seçer ve ona yetki verir.
 
DEVA Partisi olarak kadrolarımız ve projelerimiz ile millete ve devlete hizmet etme aşkı ile doluyuz. Milletin teveccühüne ve güvenine ihtiyacımız var.  Parti liderimiz Sayın Ali Babacan, geçmiş dönemde yapmış olduğu 13 yıllık bakanlık döneminde adından hep başarılı ile söz edildiğini kendi ifadelerinde de daha önce bahsetmekle birlikte ''o dönemde başardık yine başarabiliriz'' diyor...
 
Bizim iddiamız;
Biz ekonomiyi daha iyi yönetiriz
Hukukun daha adil bir şekilde uygulanmasını sağlayabiliriz
Vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği uygun ortamı çok kısa sürede sağlayabiliriz
Yapacağımız teknolojik atılımlar ile ülkemizi teknolojiyi takip eden değil sıçrama stratejileri ile küresel arenada oyuncu değil oyun kuran hale getirebiliriz
 
diyoruz...
 
Bir sonraki yazılarımda bunları ne zaman? ve nasıl yapacağız? tek tek anlatacağım...
 
Vatandaşımızı uyanık olmaya davet ediyorum.
 
Siyasi partileri rekabetçi bir ortama sokarak daha tutarlı vaad sunan, planı ,programı belli olan , kişi yada kişilere yetkiyi vermelerini tavsiye ediyorum.
Böylelikle daha iyi hizmetler alabilir, yaşam seviyemizi ve kalitemizi yükseltebiliriz.